Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  az Uriel Hungary Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Uriel Hungary Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Uriel Hungary Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.authorkerekpar.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatvédelmi tájékoztató

Az Uriel Hungary Kft. weboldalán történő regisztrációdal, és a hírlevélre történő feliratkozásoddal hozzájárulsz ahhoz, hogy az Uriel Hungary Kft. az adataidat (név, email cím) marketing célú adatkezelésre, illetve hírlevél küldés érdekében az irányadó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje, és azokat felhasználja.

A hírlevélben – annak típusától függően – havi, heti, 2 heti vagy eseti rendszerességgel kapsz tájékoztatást az új szolgáltatásainkról, az új termékeinkről, aktuális akcióinkról és egyéb hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz a hírlevélben található linken, illetve bármikor kérheted adataidnak törlését.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Uriel Hungary Kft (továbbiakban adatkezelő)

Telephely: 1211 Budapest Központi út 21-33

Cégjegyzékszám: 07-09-018849

Adószám: 22787037-2-07

Telefonszám: 06-20-465-5020; 06-20-465-4054

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66257/2013.

e-mail: info@authorkerekpar.hu

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes adatszolgáltatás).
Az adatkezelés célja:
 reklámanyagok, hírlevelek küldése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: 5 év
Az érintett személyes adatait megismerheti: Uriel Hungary Kft Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását azinfo@authorkerekpar.hu email címen.

Kérésedre az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt feldolgozott adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes tájékoztatást, ezt követően adminisztrációs díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tud tájékoztatást adni. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztrációs díj, természetesen visszafizetésre kerül.
Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

- annak kezelése jogellenes,
- amennyiben azt kéred,
- ha az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
- ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
- ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha

 a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.